Pravidla chování - desatero žáka

 

1. Po prvním zvonění jdu na své místo.

2. O přestávce si nachystám své věci na další hodinu.
3. Při vyučování mluvím, jen když jsem vyvolán(a).
4. O malé přestávce zbytečně neopouštím třídu.
5. O přestávkách neběhám po třídě ani po chodbách.
6. Po vyučování si uklidím své místo.
7. Nezapomínám psát domácí úkoly a nosit potřebné pomůcky.
8. K učitelům a všem dospělým jsem slušný.
9. Ke spolužákům jsem kamarádský.
10. Používám slůvka:          Prosím.  Děkuji.
                                        Dobrý den.  Ahoj.  Na shledanou.
                                        Dobrou chuť.
                                        Promiňte. Omluvte mě.
                                        Nezlob se.  Promiň.  Pomohu ti.
                                        Vítám tě. Měj se hezky.