KONTAKTY:

 

Ve  4.B  vyučují:

 
Mgr. Zuzana Kovářová - tř.učitelka                  kovarovaz@zsosecka.cz
Mgr. Monika Tvrdá - Anglický jazyk                      tvrdam@zsosecka.cz
Mgr. Gabriela Zaoralová - Anglický jazyk         zaoralovag@zsosecka.cz
Mgr. Petr Václavek - Anglický jazyk                  vaclavekp@zsosecka.cz
Mgr. Petra Macháňová - Výtvarná výchova    machanovap@zsosecka.cz
Mgr. Monika Tvrdá - Pracovní činnosti                  tvrdam@zsosecka.cz
 

Telefonní čísla:

 
581 292 024 - sborovna 1.stupeň
581 292 029 - kancelář školní jídelny
581 292 028 - školní klub
581 292 040 - škoní družina
 

Omluva žáků:

 

Sekretariát ŘŠ      604 229 814 - omluva žáků telefonicky nebo prostřednictvím SMS ve tvaru: 

(jméno a příjmení, třída, důvod nepřítomnosti od – do)

Kancelář ŠJ           604 229 813 – objednání a odhlašování obědů jen telefonicky

 

Konzultační třídní schůzky:

 
15.11.2018    17.1.2019    11.4.2019    6.6.2019