Úkoly pro nemocné

 
Zdravíme nemocné a posíláme úkoly!    
 
      

12.10.2018

M - společná kontrola DÚ 

    + dokončení cv.9 ze str.26 - násobení číslem 19 a 20 

    + SP str.26 cv.12 - 2 sloupečky - vše do sešitu

ČJ - PS str.15 cv.1 + na str.16 cv.2

     - DÚ oprava diktátu se zdůvodněním

Děti dnes dostaly informační list ke škole v přírodě, návratku pošlete co nejdřív zpět. Děkuji.

 

11.10.2018

ČJ - diktát + PS str.15 cv.2,3

M - společná kontrola DÚ + dopočítání cv.2 na str.25 + samostatné počítání cv.9 str. 26 - násobení číslem 16,17,18 - kdo nestihl,tak dopočítá za DÚ

    - DÚ oprava desetimin.

VL - zhodnocení testu + uč.13 - 14 + nalepení zápisu 

 

9.-10.10.2018

ČJ - uč.str.18 cv.3 + určit slovní druhy do sešitu + zápis

     - PS str.14 + na str.15 cv.1

ČT - společná četba z knihy Pohádky na dobrou noc

M - uč.str.22 - 23 - počítáme na folii + hra

    - DÚ uč.str.57 cv.4 - jen dělení

     + jsme psali desetimin. na příklady typu 80 x 4 = ..... 420 : 6 = ....

     + PS str.10 cv.15,16 + do malého sešitu uč.str.25 cv.1, 2 - jen násobení číslem12 + za DÚ násobení 13

PŘ - uč.str.11 - 12 + zápis do sešitu

VL - test - opakování učiva - naše vlast ČR + nalepení zápisu do sešitu + vysvětlení Členění území ČR + ČR demokratický stát

HV - PL - opakujeme noty + píseň Grónská písnička a Ach není, tu není

 

8.10.2018

ČJ - PS dokončení str.13 + soutěž ve dvojicích + uč.str.18 - vysvětlení + cv.1 ústně

     - DÚ uč.str.17 cv.3 do sešitu

M - geometrie - opakování přenášení úseček (uč.str.11) + porovnávání úseček uč.str.18 cv.2 + na str.24 cv.1,2 - vše do sešitu

    + hodnocení DÚ a PL na dělení se zbytkem + matem.král, za DÚ mají některé děti opravu DÚ

PŘ - uč.str.10 - 11 + zápis do sešitu

ČT - str.21 - 23 + úkoly k textu + hra - hádáme pohádkové bytosti

 

5.10.2018

M - geometrie (6 dětí dnes nemělo pomůcky, i když jsem jim to včera připomínala)

    - uč.str.11 + zápis do sešitu

ČJ - PS str.13 cv.1,2,3

 

1.10. - 4.10.2018

ČJ - uč.str.14 - 17, PS str.5 cv.1 + str.11 - 12 + jsme psali SP na známky

ČT - str.19,20,26 - 27 + jsme si nalepili do čtenářského deníku doporučenou četbu pro 4.tř. - kontrola bude koncem listopadu + čtení z PL

M - uč.str.17,19 - 21 (ústně + některé cvičení na folii), do sešitu str.21 cv.13 + vždy 4 řádky ze cv.7 str.20 a cv.4 str.19 + dopočítat PL na dělení se zbytkem

PŘ - opakování + test (příroda + houby) + uč.str.9 + zápis do sešitu

VL - procvičování krajů + krajských měst (hry na interaktivní tabuli) + uč.str.9 - 13, v úterý 9.10. budeme psát test, zopakovat učivo v PS a sešitě (po kraje)

HV - opakování písní na VS - B,L,M - Dáda

Ve středu jsme měli besedu s příslušníky Městské policie.

 

 

25.-.27.9.2019

ČJ - uč.str.13 + PS str.9,10 + jsme psali diktát

ČT - K.J.Erben, B.Němcová - Pohádky na dobrou noc - společná mimočítanková četba

M - do sešitu z uč.str.14 cv.34,36, ze str.15cv.40, ze str.16 cv.45 + na folii str.14 cv.35,37,38 + PL str.22 + jsme psali desetiminutovku

VL - uč.str.7 - 11 + zápis do sešitu + PS str.7 + příloha č.3 ze str.33 nalepit a doplnit do sešitu + vysvětlení významu státního svátku 28.9.

PŘ - PS str.5 + ukázka hub + prezentace na tabuli, ve středu  3.10. budeme psát test, za DÚ si mají žáci zopakovat učivo

HV - rytmus x melodie - zápis do sešitu + uč.str.55 Grónská písnička

Děti dostaly mléko, pitíčko a jogurt z projektu . Všem přeji krásný prodloužený víkend.

24.9.2018

ČJ - PS str.8, za DÚ cv.4 do sešitu - dopsat, kdo nestihl ve škole

M - dělení se zbytkem, uč.str.12 cv.22 + na str.13 cv.29 - společně na tabuli + do sešitu

    + matematický král

PŘ - uč.str.8 - obrázek - stavba těla hub - překreslit a popsat do sešitu + PS str.5

ČT - str.14 - 18 + zápis do sešitu