V letošním školním roce budou mít žáci už tři hodiny angličtiny týdně.

Třída se bude dělit na stejné skupiny jako vloni.

Jednu skupinu bude učit paní učitelka Monika Tvrdá a druhou paní učitelka Gabriela Zaoralová.