V letošním školním roce budou mít žáci tři hodiny angličtiny týdně.

Třída se bude dělit na tři skupiny společně se třídou 4.A.

Jednu skupinu bude učit paní učitelka Monika Tvrdá, druhou paní učitelka Gabriela Zaoralová a třetí pan učitel Petr Václavek.