Úkoly pro nemocné

 
Zdravíme nemocné a posíláme úkoly!    
      

20.11.2017

ČJ - zážitky z prodlouženého víkendu

     + PS str.23 cv.1,2 - obojetné souhlásky - práce s textem

      + PS myš - obrázek - za DÚ obalit

M - PS krtek str.26 

    + PS oranž. str.29 cv.1,2,3,5

     - DÚ PS oranž.str.31 cv.3,4,8,9

PRV - uč.str.28 + PS str.19 + 20

AJ - 1.skupina - procvičování pocitů (I´m /He´s /She´s happy.) uč.str.20+21 PS str.20 cv.2, 21cv.3, za DÚ cv.4

     - 2.skupina - oprava testu + nová slovíčka - 4.lekce za DÚ naučit

ČT - str.57 - 60

PS - zápis + ilustrace do sešitu čtení

Ve středu 22.11. budou mít děti z důvodu školení výuku jen do 11.30h. (podepište info v deníčku)

Podepište i v ŽK str.34 - čtvrtletní známky.

17.11.2017 - státní svátek

 

16.11.2017

ČJ - uč.str.29 cv.4,1,2 - ústně

     + cv.4 + a do malého sešitu + cv.2

ČT - Pověsti malého městečka - společná četba na pokračování

PS - zápis + obrázek do sešitu čtení

AJ - 1.skupina - slovíčka - pocity, uč.str.20, PS str.20 cv.1 za DÚ

     - 2.skupina - test + hra

PRV - uč.str.27 + PL

M - PS krtek str.25 + na str.26 cv.1,2,8

 

15.11.2017

ČJ - PS str.21 - společná kontrola DÚ + dokončení celé strany

AJ - 1.skupina - test + hra - uč.str.19

     - 2.skupina - opakování na zítřejší test, uč.str.19, PS str.19

M - geometrie - PS krtek str.13 cv.3

    + zápis do sešitu geom. Poplopřímky + polopřímky opačné

PRV - beseda s příslušníky městské policie - Chodec, cyklista

Děti dnes dostaly mandarinku z projektu Ovoce do škol.

 

14.11.2017

ČJ - uč.str.28 - ústně + cv.3 do malého sešitu

     + PS str.21 cv.1,2, za DÚ cv.2a, 2b

M - PS str.24 - kontrola DÚ + cv.7,8,9

    + geo. str.5 + na str.13 cv.1,2

VV - Podzim s pavoučkem 

Děti dnes dostaly jablko a mandarinku z projektu Ovoce do škol.

 

13.11.2017

ČJ - vyprávění zážitků z víkendu 

     + uč.str.27 - celá ústně + PS str.20 cv.1 - sloh

M - opakování řad násobků 2 - 8

    + PS krtek str.24 cv.1,2,3,4,6

    - DÚ PS str.24 cv.5,10

PRV - opakovací písemná práce 

           (1-17x,  2-7x, 3-3x)

AJ - 1.skupina - opakování na test příští hodinu uč.str.18 + PS str.19 cv.3 kvíz

     - 2.skupina - opakování uč.str.18 + PS str.18

PS - str-18

ČT - str.54 - 56

10.11.2017

ČJ - pracovní list o sv.Martinovi + vysvětlení, četba příběhu

M - písemná práce + LOTO - procvičujeme násobilku

PS - str.17 - dopsat za DÚ

TV - plavání 8.lekce

Děti dnes dostaly mléko z projektu Ovoce do škol.

 

9.11.2017

ČJ - písemná práce (diktát + mluvnice)

PS - pracovní list sv.Martin - přepis básně + vymalování - domalovat za DÚ

AJ - 1.skupina - test + PS str.18 cv.1, za DÚ cv.2

     - 2.skupina - pracovní list - souhrnné opakování - za DÚ dokončit cv.2,4

PRV - PS str.18 + opakování na písemku

        - DÚ opakovat na test

M - geometrie - opakujeme rýsování úseček dané délky

    + PS krtek str.23 - samostatné počítání

    + LOTO - procvičujeme násobilku

Děti mají lístek na příspěvek SRPŠ. 

Ve třídě se opět objevily vši, prosím o kontrolu. :(

 

8.11.2017

ČJ - pravopisná cvičení - doplň i/y - DÚ oprava se zdůvodněním

     + pracovní list - slova příbuzná - v malém sešitě

AJ - 1.skupina - opakování na zítřejší test z 3.lekce, uč.str.17 + prac.list, DÚ - PS str.17 cv.7

     - 2.skupina - test + hodnocení lekce

M - PS oranž.str.27 cv.5 

   + PS krtek str.22 

PRV - uč.str.37 + PS str.17 - užitkové plodiny + pohádka Krtek a kalhotky

        - v pondělí 13.11. budeme psát opakovací test (PS od str.10 po str.18)

PČ -

 

7.11.2017

ČJ - zápis do malého sešitu - slova příbuzná

     + PS str.20 nauka o slově - opakování cv.1 i s úkoly

M - desetiminutovka na násobilku 2-6 - za DÚ oprava 

    + PS oranž. str.28 cv.1,2,3,5 + společná kontrola DÚ

VV - Portrét s listy

HV - Beskyde, Beskyde + čtení not 

      - DÚ str.37

 

6.11.2017

ČJ - PS dokončení str.19 + sloh str.18

M - PS oranž. str.26 + na str.27 cv.1,2,4 - společně 

    + SP str.31 cv.1,2,5,6,7,10 - dopočítat za DÚ

PRV - Zelenina - zápis + obrázek do malého sešitu + PS str.16

AJ - 1.skupina - uč.str.16, PS str.17 cv.6 + Projekt - My pet - dodělat za DÚ

     - 2.skupina - uč.str.17, PS str.17 + pracovní list + opakování, ve středu 8.11. test z 3.lekce

ČT - čítanka str.48 - 53 - čtení na známky

3.11.2017

ČJ - uč.str.26 - celá ústně

     + PS str.19 cv.1,2,3,4 

M - PS krtek str.21 cv.3 - společně na tabuli

   + v malém sešitě - aktovka, řady násobků a pracovní list na procvičení násobilky 7 - SP (4 děti dopočítají za DÚ)

PS - str.16

TV - plavání - 7.lekce

Ve třídě se objevily vši. Prosím, zkontrolujte dětem vlasy. Děkuji.

 

2.11.2017

ČJ - PL na opakování slov protikladných a souznačných - společná kontrola

      - DÚ z PL úkol D - přepsat věty správně do malého sešitu 

ČT - Pověsti malého městečka - čtení na pokračování

AJ - 1.skupina - uč.str.16, PS str.16 cv.5+ nová slovíčka big, little

     - 2.skupina - procvičování otázky a odpovědi, uč.str.16, PS str.16 + nová slovíčka big, little

PRV - zápis do malého sešitu - Ovoce + plody + PL exotické ovoce + nalepení do malého sešitu

M - společná kontrola DÚ

    + PS krtek str.21 cv.4 společně, cv.5,6,7,8 - SP

    + někteří stihli i PL - aktovka (v malém sešitě - procvičování +,- do 100)

Zítra jedeme na plavání, nezapomenout si věci. :)

 

1.11.2017

ČJ - sloh - Moje halloweenská dýně - popis

     + PL na opakování slov protikladných a souznačných

AJ - 1.skupina - uč.str.15, PS str.15 cv.3, cv. 4 za DÚ Is it a (dog)? Yes, it is. No, it isn´t.

     - 2.skupina - opakování zvířat uč.str.15, PS str.15 otázky - zápis - za DÚ procvičovat

M - opakování násobků 2-7 (zítra budu zkoušet na známky)

    + PS krtek str.20 + cv.1 na str.21 - společně na tabuli

     - DÚ PS str.21 cv.2

PRV - opakování učiva zábavnou formou

        + PS str.15

PČ - mandaly

 

31.10.2017

Dnes jsme měli "Halloweenské vyučování".  

Některé děti přišly v maskách a moc jim to slušelo. 

V českém jazyce jsme si vysvětlili, co to ten Halloween je. Učivo jsme procvičovali také v pracovních listech. 

I v  matematice jsme si procvičili násobilku a sčítání, odčítání do sta v pracovním listě. 

Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili "dýňového panáčka", který se na nás usmívá na skříňkách u naší třídy.

V hudební výchově jsme si zopakovali písničky i stupnici C dur a také si zasoutěžili.

Děti si vzaly domů na ukázku pracovní listy. 

Dnes dostaly mléko, hrušku a blumu z projektu "Ovoce do škol."

 

30.10.2017

ČJ - opakování nauky o slově - ústně

     + zápis do malého sešitu slova mnohoznačná a citově zabarvená + PL ježek

     + uč.str.24 cv.2(dole) + str.25 - ústně

M - procvičování násobilky 2-7

    - PS oranžový str.23 cv.1,2,3,4 + sebehodnocení + str.25 - cv.5,6 za DÚ

PRV - opakování stromy, keře, houby - prezentace na PC

        + uč.str.45 + PS str.14

AJ - 1.skupina - slovíčka Halloween, uč.str.64 - 65 + pracovní list

     - 2.skupina - Halloweenská hodina

PS - str.15

ČT - str-42 - 47

Zítra budeme mít ve třídě Halloweenské vyučování. Děti si mohou vzít masky.