Úkoly pro nemocné

 
Zdravíme nemocné a posíláme úkoly!    
   

25.9.2017

ČJ - procvičujeme pravopis měkkých a tvrdých souhlásek

     - uč.str.10 - ústně 

     + cv.6 na str.11 - do malého sešitu

     - DÚ uč.str.11 cv.4 - do malého sešitu

M - PS krtek str.7 - kdo nestihl,tak dopočítá za DÚ

PRV - prověrka - kapitola Škola - DÚ obalit sešit

        + uč.str.19 - 20 + PS str.7 cv.1,2

AJ - 1.skupina - slovíčka - Stand up! Sit down! Point to ... pencil case, please  uč.str.7 PS str.7 cv.3, DÚ PS str.7 cv.4

     - 2.skupina - pokyny - opakování + uč.str.7 + PS str.7 + nová slovíčka (po "prosím")

PS - str.7

ČT - str.13 - 16 - čtení na známky

      - DÚ čít.str.19 - 21 - až na pondělí 2.10.

22.9.2017

ČJ - PS str.6 cv.4 + na str.7 cv.6,7

M - PS str.20 + na str.21 cv.1,2,3,5

    - DÚ - PS str.21 cv.4,6 + doučit násobilku 2,3,4,5

PS - str.6 - kdo nestihl, tak dopíše za DÚ

TV - plavání

Děti dnes dostaly mléko z projektu Ovoce do škol. Poslala jsem vám k podpisu lístek - Souhlas - fotografie..., prosím o rychlé poslání zpět. Děkuji.

Do žákovské knížky jsem dětem nalepila konzultační hodiny.

 

21.9.2017

ČJ - PS str.3 cv.1a,c

     + zápis do malého sešitu Tvrdé a měkké souhlásky

     + PS str.6 cv.1,2,3

     - DÚ PS str.7 cv.5

PS - str.5

ČT - str.10 - 12

AJ - 1.skupina - uč.str.6, PS str.6 cv.1, DÚ - PS str.6 cv.2 + naučit se slovíčka

     - 2.skupina - test - barvy a čísla, PS str.6 cv.2, uč.str.7

PRV - zápis do malého sešitu - Důležitá telefon.čísla + pracovní list v sešitě

        + zavedení složek na projekt o Lipníku nad Bečvou

        + práce s mapami Lipníka n.B. a jeho okolí

M - zkoušení násobků 2,3 na známky (stále ještě některé děti neumí!!!)

    + PS str.8 - SP + společná kontrola na tabuli

Podepište v žákovské knížce pozvánku na třídní schůzky. Děkuji.

Připomínám, že zítra jedeme na plavání, nezapomenout si věci.

 

20.9.2017

ČJ - SP - ú/ů + abeceda (pravopis.cvičení)

     + sloh - uč.str.6 ústně + zápis do slohového sešitu 

     (nadpis Vyprávění + z učeb.opsat žlutý rámeček a osnovu ze str.6) - kdo nestihl, tak dopíše za DÚ

AJ - 1.skupina - test barvy a čísla + slovíčka Classroom bugs + pracovní list

     - 2.skupina - opak.barvy a čísla (doma opakovat hlavně písemně) + uč.str.6 - nová slovíčka (školní pomůcky) - kdo nestihl,dopíše za DÚ + PS str.6 cv.1

M - opakujeme násobilku PS str.19

PRV -  opakování kapitoly škola (v pondělí si napíšeme malý test)

        + uč.str.4-5 + PS str.6 cv.1,2,3,4

PČ - kaštany, plody podzimu

Prosím rodiče o větší dohled nad domácí přípravou žáků do školy. Dnes nemělo 6 dětí DÚ do AJ a 4 do M. Děti také stále zapomínají nějaké sešity a PS, učivo si ale nedopisují. Zítra dětem nalepím do žákovské knížky pozvánku na třídní schůzky, které budou v úterý 26.9. v 15,30h v naší třídě. V tento den se ve sborovně II.stupně v době od 14,00 do 16,00 hodin budou také konat volby do školské rady z řad rodičů.

 

19.9.2017

ČJ - uč.str.9 - opakujeme psaní u/ú/ů - ústně + žlutý rámeček a cv.3 a 4 do malého sešitu

     + uč.str.6 - indiv.čtení

M - společná kontrola DÚ - PS str.16 cv.3,4,5

   + PS str.17 + 18 - dopočítat za DÚ

VV - titulní list portfolia + moje letní prázdniny + dokončení relax.omalovánek (kdo nestihl, dokončí za DÚ)

HV - Ach synku + psaní housl.klíče

 

18.9.2017

ČJ - stále opakujeme učivo z 2.třídy 

     - uč.str.8 celá ústně + cv.5a + 6a do malého sešitu

M - desetiminutovka - DÚ oprava

    + PS str.15 cv.5 + na str.16 cv.1,2, - dopočítat stranu za DÚ

PRV - PS str.4 + 5 + učebnice str.10

AJ - 1.skupina - procvičování čísel 1-12, uč.str.5, PS str.5cv.6,7, nová slovíčka: yes, no, Well done.

     - 2.skupina - procvičování čísel a barev, uč.str.5, PS str.5 - kdo nestihl, dokončí za DÚ

PS - str.4

ČT - str.8+9

Děti dnes dostaly jablko a nektarinku z projektu Ovoce do škol.

15.9.2017

ČJ - oprava pravopis.cvičení

      + uč.str.7- ústně - opakujeme abecedu

      + cv.4 na str.7 do malého sešitu + slabiky, hlásková stavba

M - PS str.7 + na str.15 cv.1,2,3,4 - vše společně na tabuli

PS - str.3 - dopsat za DÚ

TV - plavání 2.lekce

V deníčku máte info k placení sešitů a pomůcek. Prosím, o úhradu do konce září. Děkuji.

 

14.9.2017

ČJ - PS str.5 cv.3 + 4 - společná kontrola SP

      - diktát slov s u/ú/ů

      + uč.str.4 cv.3 + str.5 cv.6 - ústně

      - DÚ uč.str.5 cv.6 - poskládat a napsat věty do sešitu

ČT - str.5 - 7 - čtení na známky

AJ - 1.skupina - slovíčka - čísla (1-12), uč.str.5 + PL

     - 2.skupina - barvy - opakování, čísla (1-12) uč.str.5 + zápis do slovníčku (kdo nestihl, tak dopíše za DÚ podle listu se slovíčky)

PRV - PS str.3 cv.4 - hraní scének 

         + PS str.3 cv.1 a str.4 cv1

M - procvičování učiva ze 2.třídy uč.str.4 cv.7,11 + str.5 cv.16 + str.7 cv.29 - SP + společná kontrola

     - LOTO

    - DÚ opakovat řady násobků 2,3,4,5

Zítra jedeme zase plavat, nezapomenout si doma věci.

 

13.9.2017

ČJ - opakujeme psaní u/ú/ů - PS str.5

      - DÚ PS str.4 cv.5

AJ - 1.skupina - procvičování barev - uč.str.4 + PS str.4cv.4 , DÚ PS str.4cv.5

     - 2.skupina - procvičování barev, zápis do slovníčku + PS str.4 - kdo nestihl, tak dokončí za DÚ

M - PS str.6 - opakování učiva

PRV - uč.str.9 + PS str.3 cv.2

PČ - koláž s listy

Obalte dětem všechny sešity i učebnice. Dohlížejte na jejich přípravu do školy. Děti nenosí DÚ, sešity, učebnice, zapomínají velmi často i PS. Děkuji.

 

12.9.2017

ČJ - opakování abecedy - PS str.4 cv.1,2,3,4

M - procvičování učiva PS str.5 - dokončení + matem.hry

VV - podzimní relaxační omalovánky

HV - opakování lidových písní + houslový klíč

 

11.9.2017

ČJ - zavedení sešitů + sloh - Zážitky z prázdnin - vyprávění

M - uč.str.3 cv.2,4 - SP na folii + společná kontrola

    + PS str.4 cv.4 + str.5 cv.1 - společná kontrola na tabuli 

          + na str.4 cv.5

PRV - PS str.2 - společné dokončení strany

         + uč.str.7 - 8

AJ - 1.skupina - slovíčka - barvy, uč.str.3, PS str.2 cv.1 - DÚ PS str.3cv.3

     - 2.skupina - představování - zápis + PS str.2 - 3, uč.str.4 - barvy

PS - opakování velkých psacích písmen - str.2 - dopsat za DÚ

ČT - str.4 - 5 + úkoly - za DÚ přečíst znovu doma str.5

Obalte dětem všechny sešity a učebnice, někteří stále ještě nemají úkolníček.

 

8.9.2017

ČJ - PS str.3 cv.7,8 + opakování dělení hlásek

M - PS str.2,3 + SP cv.4 + na str.5 cv.1 + opakování násobilky - král

PS - písanka str.1 - dopsat za DÚ

TV - plavání 1.lekce - dejte dětem raději igelit. tašku, nedávejte jim batoh

Žádám rodiče, aby s dětmi doma promluvili o chování ve škole. 

Na plavání jsme to zvládli. :) Děkuji.

 

7.9.2017

ČJ - PS str.2 - společná kontrola + dokončení

ČT/PS - úvodní hodina, rozdání učebnice a sešitů - za DÚ obalit

           + čítanka str.2-3 

           + zápis a obrázek do sešitu čtení (kdo nestihl, tak dokreslí za DÚ)

AJ - 1.skupina - slovíčka Hello, Superstars + učebnice str.2-3

     - 2.skupina uč.str.2-3 (představování, písnička) DÚ - PS str.3 cv.3

PRV - úvodní hodina, rozdání učebnice a PS

        - uč.str.3 + PS str.2 cv.1,2,3

M - (dělená) opakování řady násobků + hra

    - procvičování +,- do 20 s přechodem i bez - hra + LOTO

    - PS str.4 cv.1,2 - SP

Zítra jedeme poprvé na plavání - nezapomenout si doma věci - viz.deníček. Děti si zítra nemusí brát čítanku. Dnes dostaly nové učebnice do prvouky. Staré si mohou nechat.

Děkuji všem za vyplněné lístky o bezpečnosti na plavání. Věřím, že jste se o tom doma s dětmi pobavili. Ještě zítra jim znovu vše připomenu. :) 

 

 

6.9.2017

ČJ - uč.str.3 + PS str.1 + na str.2 cv.1,2,3

M - PS str.3

AJ - úvodní hodina, zavedení sešitů, rozdání učebnic

PRV - poučení o bezpečnosti na plavání (viz.info v deníčku a na lístku)

PČ - úvodní hodina + výroba jmenovek

Děti dnes dostaly mléko a pyré z projektu Ovoce do škol.

Podepište deníček - info plavání + pošlete podepsaný lístek Bezpečnost při plaveckém výcviku. Prosím o častější kontrolu vlasů. Děkuji. :)

 

5.9.2017

Třídnické práce + poučení žáků

VV - Můj nejlepší zážitek z prázdnin - kresba

HV - úvodní hodina, hudeb.abeceda + opakování písní

DÚ - obalit sešity + PS (doporučuji průhledné obaly, ať si děti sešity lépe poznají)

      - vyplnit ŽK - str.1 (kdo ještě nemá)

      - koupit úkolníček

Kružítko doporučuji koupit s "pentilkou" od firmy MAPED.

 

4.9.2017

Slavnostní zahájení školního roku.