AKTUÁLNÍ  INFORMACE

Nabídka knih

Knihy z nakladatelství FRAGMENT si můžete objednat do 16.11. a z nakladatelství ALBATROS do 27.11.

Adopce na dálku - dobrovolný příspěvek, vybíráme do konce října.

Pozvánka na třídní schůzku spojenou s volbou

do školské rady z řad rodičů v úterý 26. 9. 2017.

Volba do školské rady se uskuteční ve sborovně

II. stupně od 14.00 do 16.00 hodin.

Jména kandidátů najdete na webu školy.

Třídní schůzka bude v 15.30 hod. ve třídě  3.B.

Poplatky za škol. pomůcky 3.B

PS do Aj                                200,-

PS do ČJ  1.+ 2. díl                 80,-

PS do PRV                              80,-

PS do M  1.+ 2. díl                134,-

Písanka  1.+ 2. díl                   36,-

PS vyjmenovaná slova             30,-

PS procvičujeme vyjm.slova     30,-

Sešity malé                            105,-

VV materiál + papíry              150,-

                                            845,-

Tř. fond                                  5,-

Celkem                               850,-

 

Peníze můžete nosit i po částech.

Celou částku uhraďte do konce září.

                                           Děkuji.

Milé děti,

a zase je to tady! Prázdniny končí a z Vás se už stávají třeťáci! 

Přeji Vám hodně radostných chvil strávených v naší třídě a moc se na Vás těším! 

První školní den se ve škole zdržíte jen do 8,40h. 

Tak ahoj v pondělí. Vaše paní učitelka.